Chmel na internetu


v Česku
Svaz pěstitelů chmele ČR www.czhops.cz    
Chmelařství, druľstvo ®atec www.chmelarstvi.cz    
Chmelařský institut, s.r.o www.beer.cz    
ÚKZÚZ www.zeus.cz    
Bohemia Hop, a.s www.bohemiahop.cz    
Top Hop www.hop.cz    
®atec Hop Company www.zhc.cz    
Saaz Hop Products www.czechhops.cz    
časopis Chmelařství beers.cz/chmelar    
Chrám chmele a piva www.chrampiva.cz    
ve světě
Mezinárodní organizace pěstitelů chmele IHGC www.hmelj-giz.si/ihgc    
firma Barth www.johbarth.com    
firma Steiner www.hopsteiner.com    
americká organizace pěstitelů chmele HGA www.usahops.org    
chmel na Novém Zélandu www.nzhops.co.nz    
chmel ve Slovinsku www.hmelj-giz.si    
chmel ve Slovinsku www.chmiel-polski.lublin.pl    
pivo
aktuální informce o českých pivovarech www.pivovary.cz    
aktuální informace ze světových pivovarů www.just-drinks.com    
daląí uľitečné informace
zemědělské informace www.agroweb.cz    , www.agris.cz    
počasí www.meteopress.cz    , www.chmi.cz    

Zdroj: Svaz pěstitelů chmele ČR