Pěstování chmele

Podzim

Více fotografií najdete ve fotoalbech na úvodní stránce

Nejprve se musí ustříhat uschlé zbytky rév, které jsme nechali při sklizni trčet ze země, aby se do babky stáhl dostatek živin. Pak se chmelnice vláčí těžkými bránami. Nejprve se převláčí podélně a napříč tak, aby byly strženy hrubky a po té se vláčí 2x na koso. Vláčení na koso slouží k vytažení zbytků rév, plevelů a chmelovodičů, půda se též prokypří, ale hlavním důvodem je urovnání povrchu pro pozdější rozmetání.

Po převláčení se chmelnice "uklízí nahoře", to znamená, že se sundávají chmelovodiče, které zbyly po sklizni.

Po tomto úklidu chmelnic následuje rozmetání průmyslových hnojiv a 1x za 3 roky organické hnojení.

Po hnojení následuje orba, která hnojiva zapraví, půdu promísí a chmelové řady odorá nebo přiorá. Je-li chmel příliš rozrostlý mimo řádek, je vhodná odorávka. Panenský chmel by však měl být na zimu přioráván, aby nevymrzl.


Jaro

Na jaře po rozmrznutí půdy jsou opět použita průmyslová hnojiva, poté je nutné půdu urovnat. To se provádí vláčením podélným a příčným. Opět se použijí těžké hřebové brány. Vláčením se též zapraví jarní dávka průmyslových hnojiv.

Chmel raší ze země již v březnu, ale výhonů je mnoho a jsou slabé a nevyrovnané a proto se provádí řez chmele. Ten spočívá v odříznutí výhonů a nového dřeva. Nové výhony jsou pak silnější a vyrovnanější protože jich není tolik. Musí se však postupovat tak, aby nebylo poškozeno staré dřevo, jinak by mohlo dojit k odumření celé babky. Agrotechnický termín je 1. až 25. dubna.


Více fotografií najdete ve fotoalbech na úvodní stránce

Zapojení porostu

Po řezu chmele následuje zavěšování chmelovodičů. Zavěšuje se vždy 8 chmelovodičů mezi 2 sloupy na každý ze dvou drátů nad řádkem. Na řádcích u šikmých sloupů se zavěšuje pouze na jeden drát. Zavěšování musí být hotovo dříve než chmel začne znovu rašit, aby nebyl poškozen. Chmelovodiče se zavěšují jako opora pro révu chmele, s oporou je totiž schopna vyrůst až do výšky 10 m, bez opory pouze 1 až 2 metry.

Po zavěšení by mělo ihned průběžně následovat zapichování, ale podle mého názoru je lépe vzhledem k tomu, že by se zapichovalo naslepo, s ním počkat do zavádění a tak je nutné visící chmelovodiče svázat tak, aby se nezamotaly do drátěnky. Klasicky ke každé babce patří 2 chmelovodiče, ale vzhledem k mezerovitosti našich chmelnic vyjde na každou x-tou babku více chmelovodičů.

Zavádí se vždy 2 výhony na každý chmelovodič a zbylé se ničí. k zavádění je nutné vybírat výhony ze středu babky, co nejvíce vyrovnané, na chmelovodič se často sám zavede vlk, ale ten je nutno vždy strhnout, toto ale při tomto způsobu zapichování odpadá. Na babce je možné též zanechat 2 až 3 reservní výhony. Nejprve se na konec chmelovodiče přiváže háček, který se pak pomocí zapichováků zapíchne do země, kde pevně drží. Agrotechnický termín je 1. až 25. května.


Léto

Více fotografií najdete ve fotoalbech na úvodní stránce

Pro zničení plevelů v meziřadí je nutné jej kultivovat. První kultivace se provádí po zapíchání chmelovodičů. Další následuje ihned po zavedení chmele. Během vegetace se může podle potřeby opakovat pouze z přihlédnutím k zaplevelenosti a stavu půdy. Od počátku osýpky je možné kultivovat pouze do hloubky 8 cm.vzhledem k rozrůstání letní horizontálních kořenů. Pro podporu příjmu živin letními kořeny se přiorává a vznikají tím až 30 cm vysoké hrubky. Pod těmito hrubkami se lodyha modifikuje a vyrůstají z ní letní horizontální kořeny.

K zajištění výnosu musíme chmel v době, kdy to nejvíce potřebuje, což je během června a první poloviny července, dobře zásobit vodou, protože naše oblast srážkami zrovna nevyniká.

Před, během i po vegetační době je nutné aplikovat spoustu ochranného postřiku, a to proti plevelům, chorobám (peronospora chmelová a padlí chmelové), a proti škůdcům chmele (lalokonosec libečkový, mšice chmelová, sviluška chmelová), kteří dokáží výnos snížit až pod rentabilní úroveň. s postřikem nesmíme za žádnou cenu šetřit.

Během celé vegetaci je nutné přecházet chmelnice, zavádět odkloněné hlavy, zavěšovat spadlé štoky, hlídat výskyt chorob a škůdců apod. Během vegetace se dále přihnojuje na list.


Sklizeň

Ke sklizni se přistoupí ve chvíli, kdy je chmel v technické zralosti. Po stanovení technické zralosti se určí pořadí chmelnic ke sklizni: nejvzdálenější, nejslibnější, poškozené (např. krupobitím) a panenské.

Více fotografií najdete ve fotoalbech na úvodní stránce

Strhává se strojními strhávači, ty nejprve révu ustřihnou, a pak ji strhnou. Po naplnění přívěsu strhávač odveze chmel na česačku. Strhávače ale nestrhají vše, a tak za nimi jezdí klasický chmelový přívěs, na který se strhávají zbývající štoky. Ty musí být na česačce co nejdříve, hlavně ty, co byly již ustřižené a zbyly po noční směně. Stříhat se musí co nejvýše, nejlépe pod prvními plodonosnými větvičkami, jde-li o panenský chmel, tak ve výšce nejméně 150 cm. v této době ještě nejsou všechny zásobní živiny staženy z révy do babky a čím výše stříháme, tím menší je pravděpodobnost vymrznutí.

Po příjezdu vozu na česačku se tento vůz vyloží a révy jsou pracovníky zavěšovány do česacího stroje a tam očesány a vyčištěny. Česání spočívá ve stržení hlávek z rév a pazochů a v roztrhání zbylých shluků hlávek na jednotlivé. Zároveň při tom se provádí čištění, kdy hlávky čistíme od různých příměsí jako jsou listy, zbytky rév a pazochů.

Po očesaní a vyčištění se chmel suší. Čerstvý chmel (78 % vlhkost) se suší ve třech 11-ti cm vrstvách, kdy první vrstvu (nejdále do teplého vzduchu) tvoří chmel čerstvý a třetí vrstvu chmel nejsušší, pod kterou je vháněn teplý vzduch (max. 57°C). Na konci má chmel vlhkost 5 až 6 % a musí se "klimatizovat" na požadovaných 10,5 až 12 %, aby se nedrolil (<10 %) nebo aby se nezapařil (>12 %).

Po usušení a klimatizování jsou hlávky lisovány do hranolů po 50 až 60 kg. Po zvážení se hranol zapečetí a opatří se štítkem, kde je uvedena výrobní obec výrobní oblast, odrůda a rokem sklizně. Dále je zde uveden ten, kdo ho vydal - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ). To provádí chmelový důvěrník, který je jmenován a vyškolen.

Po nalisování a oznámkování tolika hranolů, kolik jsme se jich rozhodly přihlásit jako jednu dodávku, se chmel odváží v nákladním voze do klimatizovaného skladu, který je pro oblast Roudnicka na Bezděkově v Roudnici. Pro každou dodávku se vystavují dodací listy.

Od srpna nám v chmelnici zbývá též dost plevelů. Je-li plevel moc přebujelý, je možné ho zničit chemicky, jinak postačí podzimní vláčení.