Fotoalbum


Přiorávka se téľ provádí diskovým pluhem
Přiorávka se téľ provádí diskovým pluhem